גדול

גדול
גָּדוֹלm., גְּדוֹלָה f. (b. h.; גדל) 1) great, distinguished; (noun) a great man, leader. Sabb.94b, a. fr. ג׳ כבוד הבריותוכ׳ human dignity is something great, for it overrules a prohibitive law Ned.49b ג׳ מלאכהוכ׳ labor is something great, for it honors him who pursues it.Sot.I, 9 ג׳ ממנו his superior. Gen. R. s. 100 גְּדוֹל העולמים the Great One of the worlds, the Lord.Snh.21b גְּ׳ העולם a world-renowned man (Solomon). M. Kat. 22a גְּ׳ הדור a prominent man of his days. Y. ib. III, 82c top גְּ׳ המשפחה the chief of the family; a. v. fr. 2) adult, of age, older. Yeb.II, 8 בג׳ on the eldest brother. Ib. XIII, 11 ג׳ וקטנה if one of the brothers widows is of age, and the other a minor; a. fr.כהן גדול (abbr. כ״ג) Highpriest. Ib. IX, 1; a. fr.Pl. גְּדוֹלִים, גְּדוֹלִין; גְּדוֹלוֹת. Koh. R. to VII, 8 גְּדוֹלֵי הדור scholars, v. supra; ג׳ ירושלים prominent citizens of Jerusalem.Ab. Zar.18a ג׳ רומי Roman dignitaries; a. fr.Ber.23b, a. e. גדולים (sub. נקבים) the larger functions of the body, movement of the bowels; v. דַּק.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • גדול — 1 adj. ענק, עצום, רחב, מלא, רב מידות; חזק, עז, עצמתי; עשיר, בעל הון; מבוגר; בולט, חשוב; אדיר, כביר, נהדר, נפלא, שגיב, נשג 2 צמח, יבול, תבואה, פרי, קציר, עיבודים, גור 3 צמיחה, גדילה, התפתחות, התקדמות, התרחבות, התרבות; טיפול, טיפוח, שגשוג, פיתו 4… …   אוצר עברית

 • גדול כים — גדול מאוד, ענק {{}} …   אוצר עברית

 • גדול מדי — sss{{}} …   אוצר עברית

 • גדול מהחיים — עצום, פנטסטי, כביר, אגדי {{}} …   אוצר עברית

 • גדול עליו — לא מתאים לרמה שלו, יותר מדי בשבילו, יהיה לו קשה להתמודד; המידה גדולה מדי {{}} …   אוצר עברית

 • גדול עליו בכמה מספרים — לא מתאים לרמה שלו, יותר מדי בשבילו, יהיה לו קשה להתמודד; המידה גדולה מדי {{}} …   אוצר עברית

 • גדול-הדור — איש מופת, אחד בדורו {{}} …   אוצר עברית

 • גדול-ממדים — ענק, שמן, בעל גוף {{}} …   אוצר עברית

 • גדול-עולם — איש מופת, עילוי, גאון {{}} …   אוצר עברית

 • בעל קליבר גדול — בקנה מידה רציני, חשוב, שם דבר; נשק בקוטר קנה גדול {{}} …   אוצר עברית

 • סב גדול — סבא רבא, סבא גדול, אבא של סבא או סבתא {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”